שאריות / ספיר סטרול

שאריות / ספיר סטרול

בי"ס גורן לתקשורת חזותית, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, 2018

מנחה: ענת סאקס