נחל השבעה לפני השיקום. צילום רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי


נחל השבעה לפני השיקום. צילום רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי

נחל השבעה לפני השיקום. צילום רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומיאולי יעניין אותך