מפגש בין הנחלים תבור וקמה. צילום רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי