<
>

מפסיקים להשתמש בחד-פעמי / תימור אגמון

מפסיקים להשתמש בחד-פעמי / תימור אגמון

בי"ס גורן לתקשורת חזותית, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, 2018

מנחה: ענת סאקס