<

הסוללה שלך אוזלת / תום כספי

הסוללה שלך אוזלת / תום כספי

בי"ס גורן לתקשורת חזותית, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, 2018

מנחה: ענת סאקס