גדעון בכר וערן בן ימיני


thumbnail
התנועה הסביבתית בישראל כמשאב לאומי התנועה הסביבתית בישראל היא איכותית ואקטיבית, ויש להכיר בחשיבותה, להשתמש בה כמשאב ולתמוך בפעילותה