ד"ר ורד טוהר ופרופ' עדי וולפסון

thumbnail
שירה למען הסביבה

האם שירה יכולה לתרום למאבק במשבר האקולוגי-אקלימי? עיון בשירה אקופואטית עברית עדכנית, ובהשפעתה המשולשת על הקורא: דרך הראש, הלב והיד