ד"ר עדי לוי על אגרואקולוגיה – מה זה, מה היתרון לסביבה ולחקלאות ואיך עושים את זה? ("שלושה שיודעים", כאן תרבות)

ד"ר עדי לוי על אגרואקולוגיה – מה זה, מה היתרון לסביבה ולחקלאות ואיך עושים את זה? ("שלושה שיודעים", כאן תרבות)