ד"ר עדי לוי על השמות העבריים החדשים של המדוזות ("שלושה שיודעים", כאן תרבות)

ד"ר עדי לוי על השמות העבריים החדשים של המדוזות ("שלושה שיודעים", כאן תרבות)