העתיד הקרוב של העבודה מרחוק

thumbnail
דו"ח מומחים חדש של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, תוצר של שת"פ עם המשרד להגנת הסביבה עם משרד התחבורה ותכנית ממשק מבית האגודה הישראלית לאקולוגיה. הדו"ח מציג את התועלת והאתגרים הכרוכים בעבודה מרחוק ומתייחס ללקחים שניתן ללמוד מההתנסות הלא מתוכננת בעבודה מרחוק במהלך מגיפת הקורונה ועל השפעתה על יישום עבודה מרחוק בישראל בעתיד. ועדת המומחים ממליצה לממשלת ישראל לקדם תכנית לאומית לעידוד עבודה מרחוק, שתכלול הצהרה על מדיניות ממשלתית כוללת, הצבת יעדים עתידיים כמותיים, קידום תוכניות פיילוט במגזר הציבורי ומתן תמריצים למגזר הפרטי, תוך הטמעת העקרונות המפורטים בדו"ח.