זה סביבה: האוכל שלנו – שעורה

thumbnail

״זה סביבה – האוכל שלנו״, סדרה בת שלושה פרקים של האגודה הישראלית אקולוגיה ולמדעי הסביבה בשיתוף עם החווה החקלאית – החחמה בעין שמר העוסקת בביטחון תזונתי דרך מחקרים של חוקרים צעירים שעסקו במציאת פתרונות למשבר המזון כחלק מעבודת הבגרות שלהם.

בפרק הראשון נפגוש את יזן אבו עבד, שביסס מחקר על גידולי שעורה במטרה לגלות זנים עמידים לתנאי בצורת ויובש.