מזון למחשבה

thumbnail

איך שינוי בתזונה שלנו יכול לצמצם את פליטת גזי החממה ולהפחית את השימוש בדשן, קרקע ומים בעולם? כל התשובות בהרצאתו של ד"ר גדעון אשל מתוך הוועידה השנתית למדע ולסביבה