BEE HUMAN

thumbnail

סרטון קצר ומרשים שיצרה ויקטוריה סורוקין, במסגרת שיתוף פעולה בין זווית למכון הטכנולוגי חולון, ושעוסק באופן דרמטי בסכנת היעלמות הדבורים מכדור הארץ. למידע נוסף על הנושא אתם מוזמנים לקרוא את הכתבה "לא הכול דבש" שפירסמנו לפני החג.