תקנון תחרות צילום: סלפי בדרכים


תקנון התחרות

משלוח תצלום/ים לתחרות מעיד על הסכמת הצלם לתקנון התחרות כפי שמפורט מטה.
• נושא התחרות הוא תחבורה וסביבה ועל התצלומים לעסוק בנושא זה.
• התחרות פתוחה לכלל ציבור הצלמים: מקצועיים וחובבנים כאחד.

• תצלומים המוגשים לתחרות חייבים להיות תצלומים עצמיים (סלפי) מקוריים, מצולמים על ידי מגיש התמונה וכאלה שזכויות השימוש בהם הן בבעלות המגיש.

• את התצלומים יש להעלות לדף הפייבוק של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, www.facebook.com/ISEES
• התצלומים יוגשו ללא מסגור, לוגו, כתובת או כל מידע אחר בהטבעה על גבי הצילום.
• יש לצרף לכל תצלום בנפרד תיאור של ההתרחשות המצולמת והקשרה לנושא התחרות, לפרט את מקום הצילום והתאריך. לכל צילום יש לתת כותרת.
• כל משתתף רשאי להגיש לתחרות עד 5 תצלומים.
• לא יתקבלו תצלומים שצורך עשייתם הייתה פגיעה מכוונת בטבע מצד הצלם או הפרעה למהלך חייהן התקין של חיות בר. ז.א. אין להזיז חיות ממקומם לצורך הצילום, כולל חרקים וחיות קטנות נוספות.
• אין להגיש תצלומים שזכו בעבר בתחרויות ארציות.
• התצלום צריך לשקף נאמנה את המציאות כפי שראה וחווה אותה הצלם, עיבודים מקומיים (סלקטיביים) צריכים להתבצע במתינות.
• כל משתתף בתחרות הצילום מביע בזאת את הסכמתו לביצוע שימוש לא מסחרי בצילומים שהוגשו לתחרות הצילום, וזאת לצורך פרסום התחרות, לרבות לצורך כל הפעולות הכרוכות בקידומה וביחסי הציבור שלה בכל מדיה תקשורתית.
• בנוסף, מאשר המשתתף שימוש בצילומיו לצורך הפקת קטלוג תערוכת הצילומים הנלווית לתחרות, ו/או תערוכת הצילומים כפי שנבחרו על ידי הוועדה המארגנת התערוכה , ו/או לצורך ההוצאה לאור של אלבום התחרות, בו יפורסמו תמונות נבחרות מהתחרות לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של חברי הוועדה המארגנת.
• מבלי לגרוע מהזכויות יוכלו להשתמש בתמונות לצורך פעולות ציבוריות ללא מטרות רווח לקידום נושאי הסביבה והאקולוגיה בישראל, לרבות פרסום בכתב העת "אקולוגיה וסביבה", באתר האינטרנט של האגודה או בעמוד הפייסבוק שלה תוך מתן קרדיט ראוי לצלם/ת.

שיפוט
• בחירת התצלום המנצח תעשה על ידי ספירת לייקים בדף הפייסבוק של האגודה. התצלום שיקבלו מספר הלייקים המרבי, יוכרז כזוכה בתחרות.
• במידה ולא יוגשו מספיק מועמדויות לתחרות, ו/או שוועדת השיפוט תסבור לפי שיקול דעתה הבלעדי כין אין מספיק תצלומים ראויים, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לביטול התחרות תוך הודעה באתר האגודה וברשתות החברתיות.

לוח זמנים
• הגשת התצלומים תעשה החל מיום א' ה-6 בספטמבר ועד יום שבת ה-12 בספטמבר 2015 בשעה 23:59, תצלומים שיתקבלו לאחר תאריך זה לא ישתתפו בתחרות.
• ביום ד', 16 בספטמבר יוכרזו התצלומים הזוכים.
• מערכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועדים הנ"ל בליווי הודעה לציבור המשתתפים באמצעות אתר האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה ו/או רשתות חברתיות.
• הגשת תצלומים לתחרות הצילום פירושה הסכמה עם כל תנאי התחרות ועם כל סעיפי מסמך זה.

עו"ד חנוך אילסר, מנכ"ל האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבהאולי יעניין אותך